Gezinsconferentie 2019

Op 14 maart 2019 organiseerden de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, met de steun van Kind & Gezin, voor de derde maal een Gezinsconferentie

Deze keer was het thema ‘burgerinitiatieven voor en door gezinnen in Vlaanderen.

Er werden 22 burgerinitiatieven bevraagd en uitgenodigd waaronder De Wereld van Rayaan over hun ontstaan, werking en groei, faciliterende en belemmerende factoren.

De gezinsconferentie focuste zich op de burgerinitiatieven waarbij gezinnen centraal staan (ouders/kinderen). Professionelen kunnen betrokken zijn, maar het zijn de gezinnen zelf die de belangrijkste initiatiefnemers zijn, bij het ontstaan van het initiatief of bij de organisatie ervan.

Uit het onderzoek vloeide ook de inspiratiegids Bezige burgers voort, vol handige tips en nuttige adressen voor wie zelf met een burgerinitiatief wil starten. Je kan de ‘Inspiratiegids bezige burgers’ hier gratis downloaden als pdf. Wil je graag de papieren versie, dan kan je die bestellen via gezinspolitiek@gezinsbond.be