De wereld van Rayaan

Een inclusief en verbindend verhaal!

de wereld van rayaan

Welkom bij De Wereld van Rayaan

Kinderen en jongeren met een functiebeperking of met ASS/HSP kunnen gemakkelijk geïsoleerd raken. Zij zijn eigenlijk een onzichtbare groep in de maatschappij. De Wereld van Rayaan vzw maakt hen zichtbaar door ook voor hen het recht op cultuur, ontspanning en vrijetijd te erkennen.

We kiezen er bewust voor om onze atelierwerking ook open te stellen voor kinderen en jongeren zonder functiebeperking of autismespectrumstoornis om uitwisseling tussen beide te bevorderen.

de wereld van rayaan

We gaan voor echtheid en authenticiteit, zonder franjes. Dit vertaalt zich zowel in onze laagdrempelige aanpak als de manier waarop wij met ieders situatie en behoeften omgaan.

de wereld van rayaan

Samen streven naar een warme samenleving dat blijkt geeft van acceptatie en verbinding en waarin diversiteit en inclusie een evidentie en een meerwaarde is. Want samen werken aan een inclusieve samenleving doen we samen

de wereld van rayaan

Kinderen verdienen alle kansen. Als organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld zijn: een engagement dat door ieder van ons wordt aangegaan.

de wereld van rayaan

De Wereld van Rayaan staat voor verbinding. We werken graag samen aan een doel. Samen werken geeft een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. We brengen mensen samen die elkaar anders niet zo makkelijk zouden ontmoeten.