Over ons

MISSIE

Kinderen en jongeren met een functiebeperking of met ASS/HSP kunnen gemakkelijk geïsoleerd raken. Zij zijn eigenlijk een onzichtbare groep in de maatschappij. De Wereld van Rayaan vzw maakt hen zichtbaar door ook voor hen het recht op cultuur, ontspanning en vrijetijd te erkennen.

We kiezen er bewust voor om onze atelierwerking ook open te stellen voor kinderen en jongeren zonder functiebeperking of autismespectrumstoornis om uitwisseling tussen beide te bevorderen.

VISIE

Als nieuwkomer in het jeugdwerk hebben we na enkele jaren werken een unieke positie in Antwerpen verworven als de voorvechter voor meer inclusie en participatiekansen voor kinderen en jongeren met een functiebeperking.

Want ieder kind -met of zonder beperking- heeft talent en daarom strijdt De Wereld van Rayaan voor een samenleving waar je beperking en/of achtergrond niet je toekomst bepaalt, maar waar ruimte is voor talenten!

De Wereld van Rayaan streeft naar een warme en inclusieve samenleving dat blijkt geeft van acceptatie en verbinding en waarin diversiteit en inclusie een evidentie en een meerwaarde is. Op individueel niveau maar ook op structurele niveau. Want een inclusieve samenleving bouw je niet alleen, dat moeten we samen doen!