Aanbod

De Wereld van Rayaan wil in de eerste plaats kinderen en jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aansluiting te vinden bij de reguliere werkingen.

Via inclusieve activiteiten en acties streven naar een warme en solidaire samenleving. Wij geloven sterk in een samenleving die er is voor iedereen!

 
 
 
 

Laagdrempelige workshops & activiteiten voor kinderen en jongeren met een functiebeperking/autisme. Daarnaast trachten we tijdens de ateliers op een fijne manier concrete leermogelijkheden aan te koppelen: leren omgaan met prikkels, omgaan met emoties, impact van covid-19, mentaal welbevinden.

Via individuele begeleiding en auticoaching van kinderen en jongeren met ASS/HSP/ADHD. Samen zoeken we naar de optimale ondersteuning.

Binnen dit project zal er stilgestaan worden bij de rol van een brus ( broer en zus) binnen het gezin. Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die ‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht vraagt. 

De vrijetijdscoach ondersteunt ouders van kinderen met een functiebeperking/ASS die op zoek zijn naar een gepaste vrijetijdsbesteding. 

Jezelf voorstellen, oogcontact maken, een sollicitatiebrief maken. Hoe doe je dat? Voor jongeren vanaf 15 jaar met ASS/HSP/ADHD

Verhuur van snoezelkoffer om thuis te snoezelen.

Dit project richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar met ASS/HSP of een andere kwetsbaarheid die nood hebben aan ontmoeting. Elke woensdag en zaterdag is er een instuif waarbij de jongeren zelf beslissen welke activiteiten worden aangeboden. Elke vrijdag is er een fysiek of digitaal hart-babbel

Om de twee weken komt er op zaterdagnamiddag een naaigroep bij elkaar van kinderen vanaf 11 jaar.

Wekelijkse voetbaltraining ism VC Mortsel OG voor jongens en meisjes met ASS