Missie & Visie

 


De wereld van Rayaan is in het leven geroepen bij gebrek aan (aan)gepaste vrijetijdsbesteding op maat en die ook het recht op vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een functiebeperking wil garanderen.


Al onze activiteiten vinden plaats in een veilig kader aan kinderen en jongeren die om welbepaalde redenen anders niet de kans krijgen om deel te nemen in het reguliere vrijetijdsaanbod.

Op die manier trachten we onder andere:

Een brug te slaan tussen kinderen met en zonder beperking 

De ontmoeting en interactie tussen beide, te stimuleren op alle mogelijke manieren 

Hen zoveel mogelijk kansen geven om samen te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen

De samenleving inclusiever en rechtvaardiger te maken.

 

De Wereld van Rayaan gelooft sterk in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen!

 

De wereld van Rayaan draagt graag bij aan een kleurrijke en inclusieve wereld, want we willen een toegankelijke en laagdrempelig werking zijn die kinderen en hun ouders een plek biedt die warm, uitnodigend maar ook vertrouwd is.

Bij De wereld van Rayaan krijgen kinderen en jongeren met een functiebeperking de kans om vorm te geven aan hun eigen wereld. De soms wat anders en exclusieve invalshoeken waarmee ze de wereld benaderen, vormen de basis om hun talenten verder te ontwikkelen.