Steun De Wereld van Rayaan

Help onze organisatie door vandaag nog te doneren! Elk kind of jongere met een functiebeperking of met ASS/HSP heeft het recht om te integreren in onze maatschappij.

Hoeveel wil u doneren?

Persoonlijke info

Een offline donatie kan aan de hand van een overschrijving naar

De Wereld van Rayaan

BE97 0689 3699 3149

Over deze donatie
Donatie samenvatting
Bedrag
Frequentie
EĆ©nmalig
Donatie Totaal

Totaalbedrag: €50,00